"Бібліосвіт": інформаційний вісник


Останні випуски інформаційного вісника "Бібліосвіт"

Вип.75, (№3)2020р.


Інформація для авторів

  1. Для публікації статті у віснику «Бібліосвіт» необхідно подати назву статті, ім’я, прізвище автора(ів) повністю, назву організації, посаду, наукове звання (за наявності).
  2. Статті приймаються українською та російською (з на- ступним перекладом українською) мовами.
  3. Подати коротку анотацію до статті (не більше 700 символів). 
  4. Статті приймаються тільки в електронній формі, у фор- матах Word for Windows, MS Word або ASCII. Обсяг статті разом з анотацією, малюнками, додатками, фотографіями формату А 4 не більше 6 сторінок. Розмір шрифту – 16, інтервал – одинарний. 
  5. Статті не повинні бути раніше опубліковані. 
Перевага надаватиметься проблемним статтям, що розкривають актуальні питання бібліотек для юнацтва та молоді, системи бібліотек або в цілому бібліотечної справи. 

Статті надсилати до редколегії вісника електронною поштою на адресу: metoda2017@gmail.com. 

Рішення про публікацію статей приймається редакційною колегією. 
Редколегія.