Впровадження в роботу бібліотек України для юнацтва, молоді Цілей сталого розвитку

опубліковано 19 черв. 2018 р., 06:19 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 19 черв. 2018 р., 06:20 ]
У методичних матеріалах проаналізовано стратегічні напрями діяльності бібліотек для юнацтва в контексті реалізації
Цілей сталого розвитку ООН в Україні (2016-2030 рр.). Розкрито характерні особливості роботи юнацьких бібліотек із вирішення питань сталого розвитку українського суспільства, пов’язаних із бідністю та безробіттям, забезпеченням здорового способу життя громадян, сприянням підвищенню якості освіти, ґендерною рівністю, екологічною просвітою, формуванням відкритого та мирного суспільства.
У виданні акцентовано увагу на методичній діяльності бібліотек для юнацтва, молоді в контексті впровадження Цілей
сталого розвитку.
Рекомендовано бібліотечним фахівцям та тим, хто цікавиться питаннями вирішення актуальної соціальної проблематики в Україні.

ЗМІСТ
1. Реалізація Цілей сталого розвитку: можливості бібліотек для юнацтва, молоді 3
2. Роль бібліотек для юнацтва, молоді у подоланні проблем бідності та безробіття 7
3. Забезпечення здорового способу життя громадян та зниження національних і глобальних ризиків для здоров’я: бібліотечні аспекти 13
4. Супровід бібліотеками для юнацтва, молоді всеохоплюючої і якісної освіти 20
5. Розширення прав і можливостей жінок, створення умов для ґендерної рівності засобами бібліотечної діяльності 28
6. Екологічна освіта громадян у бібліотеках для юнацтва, молод 32
7. Внесок бібліотек для юнацтва, молоді у процес формування мирного та відкритого суспільства 36
8. Методична діяльність бібліотек для юнацтва, молоді в контексті впровадження Цілей сталого розвитку в Україні 43
Список використаних джерел 47