Етика: вчора, сьогодні, завтра : методико-бібліографічний посібник

опубліковано 19 черв. 2018 р., 06:01 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 19 черв. 2018 р., 06:02 ]
Пропонований посібник містить інформацію про історію виникнення етичних понять, роль етичних норм у сучасному суспільстві, формування морально-етичного імператива в третьому тисячолітті; художні твори, що висвітлюють тему моралі та моральні пошуки персонажів. Матеріал та інформаційні джерела згруповано в п’яти розділах: «Джерела виникнення етичних понять», «Окремі розділи етики», «Етика та етикет сьогодні», «Етичні прогнози на майбутнє», «Визнані художні твори етичного спрямування». У межах розділів та підрозділів матеріал подано в алфавітному порядку.

Корисним доповненням до видання слугуватимуть допоміжні матеріали, що розміщені в додатках: Короткий словник термінів, Вислови видатних людей про етику та мораль, Тематика заходів морально-етичного спрямування.

Посібник рекомендовано бібліотечним працівникам, викладачам навчальних закладів, учням, студентам, фахівцям з етики та читачам, які цікавляться даною тематикою.

ЗМІСТ

Передмова
1.Джерела виникнення етичних понять
2.Окремі розділи етики
  • Біоетика або етика життя
  • Комп’ютерна етика
  • Професійна етика
  • Юридична етика
  • Медична етика
  • Соціальна етика
  • Бізнес-етика
  • Етика вчинку
3.Етика та етикет сьогодні
4.Етичні прогнози на майбутнє
5.Визнані художні твори етичного спрямування
(із золотого фонду світової літератури).

Додатки :
1.Короткий словник термінів
2.Вислови видатних людей про етику та мораль
3. Заходи морально-етичного спрямування