Стратегія розвитку та пріоритети діяльності спеціалізованих бібліотек України для юнацтва

опубліковано 22 квіт. 2018 р., 02:12 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 22 квіт. 2018 р., 02:14 ]
Стратегія розвитку та пріоритети діяльності спеціалізованих бібліотек України для юнацтва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-20 жовт. 2006 р., м. Луганськ.– К.: Держ. б-ка України для юнацтва, 2007.– 125 с. 

ЗМІСТ

 • Овчаренко Г. Культурний портрет Луганщини
 • Саприкін Г., Сопова Т. Бібліотеки для юнацтва: розвиток та вектор успішності
 •  Аладжальян С. Луганская библиотека для юношества как значимая часть инфраструктуры региона
 •  Рыбянцева И. Современный формат управления публичной библиотекой
 • Букшина Т. Розвиток бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України у контексті діяльності Державної науково- педагогічної бібліотеки України ім. В.О.Сухомлинського
 • Бидоленко Л. Интеллектуальный потенциал нации и про- блемы его развития
 • Сидоренко С. Правознавство: уроки права – уроки життя
 • Яковлєв В. Екологічна освіта як важлива складова форму- вання конкурентоспроможної особистості
 • Верескун Г. Роль закладів культури Біловодського району у формуванні молодої особистості
 • Лозовицкая О. Формирование библиотечного специалиста в условиях учебного заведения: возможности и перспективы
 • Рассохіна М. Забезпечення сучасних інформаційних та соці- альних потреб молоді в умовах Алчевської центральної бібліоте- чної системи
 •  Шинкарьова В. Краєзнавча робота бібліотек на допомогу національно-патріотичному вихованню молоді
 • Стоєва В. Просвітницька робота колективу Антрацитівської міської централізованої бібліотечної системи з профілактики асо- ціальних явищ серед молоді та юнацта
 • Вербець М. Соціокультурний портрет молодого читача Рівненщини
 • Іванова Н. Юнацька бібліотека – територія сприяння соціа-льній активності молоді
 •  Ксенко О. Використання народних традицій в екологічному вихованню молоді
 • Нікуліна В. Бібліотека для юнацтва як центр читання і формування інформаційної культури особистості
 • Пономаренко Л. Методическая работа областной библиоте- ки для юношества: традиции + инновации
 • Петренко Т. Естетичне виховання юнацтва в бібліотеці
 • Зайченко Н. Соціальна підтримка сімїпріоритетний напрямок діяльності бібліотек

Відео Документів Google