Методичні рекомендації


 • Впровадження в роботу бібліотек України для юнацтва, молоді цілей сталого розвитку. Методичні матеріали. (Київ, 2017). 
 • Участь у міжнародній програмі Come Write In та письменницькому листопадовому марафоні NaNoWriMo: рекомендації для українських бібліотек (Київ, 2016).
 • Мистецтво дарувати добро (5 грудня – Міжнародний день волонтерів) : методико-бібліогр. поради (Харків, 2015).
 • Етика: вчора, сьогодні, завтра : методико-бібліогр. посіб. (Київ, 2012). 
 • Культура віртуального спілкування: метод.-бібліогр. матеріали (Київ, 2010). 
 • Толерантність у молодіжному середовищі: метод.-бібліогр. матеріали. (Київ-2009). 
 • Доля мови – доля народу : метод.-бібліогр. матеріал (Київ, 2009).
 • Стратегія розвитку та пріоритети діяльності спеціалізованих бібліотек України для юнацтва:  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, що проходила в Луганську 18-20 жовтня 2006 р. (Київ, 2007). 
 • Євроатлантична інтеграція: український аспект. Методично-бібліографічні поради. (Київ-2007).  
 • Медіатека як структурний підрозділ бібліотеки: Концептуально-методичні поради щодо утворення (Київ, 2006). 
 • Інформаційна культура молоді: Методичний дайджест (Київ, 2006).  
 • Модельне ядро фонду української художньої літератури для бібліотек, що обслуговують юнацтво (Київ, 2003).
 • "Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу: зміна та доповнення" (Київ, 2003)
 • WЕB-сайт бібліотеки для юнацтва: Методичні поради (Київ, 2002)
 • Інформуємо, радимо, плануємо - 2018
  Опубліковано·23 квіт. 2018 р., 07:02 Людмила Виноградова
Відображаються 1 - 1 із 11 записів. Переглянути більше »
 • Перелік пам’ятних дат та ювілеїв Української революції 1917-1921 років на 2018 рік Шановні колеги Міністерство культури України рекомендує ознайомитись з пропозиціями заходів на 2018 рік присвяченим пам’ятним датам та ювілеям Української революції 1917-1921 років. 
  Опубліковано·17 трав. 2018 р., 01:31 Державна бібліотека України для юнацтва
Відображаються 1 - 1 із 8 записів. Переглянути більше »Стратегія розвитку та пріоритети діяльності спеціалізованих бібліотек України для юнацтва

опубліковано 22 квіт. 2018 р., 02:12 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 22 квіт. 2018 р., 02:14 ]

Стратегія розвитку та пріоритети діяльності спеціалізованих бібліотек України для юнацтва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-20 жовт. 2006 р., м. Луганськ.– К.: Держ. б-ка України для юнацтва, 2007.– 125 с. 

ЗМІСТ

 • Овчаренко Г. Культурний портрет Луганщини
 • Саприкін Г., Сопова Т. Бібліотеки для юнацтва: розвиток та вектор успішності
 •  Аладжальян С. Луганская библиотека для юношества как значимая часть инфраструктуры региона
 •  Рыбянцева И. Современный формат управления публичной библиотекой
 • Букшина Т. Розвиток бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України у контексті діяльності Державної науково- педагогічної бібліотеки України ім. В.О.Сухомлинського
 • Бидоленко Л. Интеллектуальный потенциал нации и про- блемы его развития
 • Сидоренко С. Правознавство: уроки права – уроки життя
 • Яковлєв В. Екологічна освіта як важлива складова форму- вання конкурентоспроможної особистості
 • Верескун Г. Роль закладів культури Біловодського району у формуванні молодої особистості
 • Лозовицкая О. Формирование библиотечного специалиста в условиях учебного заведения: возможности и перспективы
 • Рассохіна М. Забезпечення сучасних інформаційних та соці- альних потреб молоді в умовах Алчевської центральної бібліоте- чної системи
 •  Шинкарьова В. Краєзнавча робота бібліотек на допомогу національно-патріотичному вихованню молоді
 • Стоєва В. Просвітницька робота колективу Антрацитівської міської централізованої бібліотечної системи з профілактики асо- ціальних явищ серед молоді та юнацта
 • Вербець М. Соціокультурний портрет молодого читача Рівненщини
 • Іванова Н. Юнацька бібліотека – територія сприяння соціа-льній активності молоді
 •  Ксенко О. Використання народних традицій в екологічному вихованню молоді
 • Нікуліна В. Бібліотека для юнацтва як центр читання і формування інформаційної культури особистості
 • Пономаренко Л. Методическая работа областной библиоте- ки для юношества: традиции + инновации
 • Петренко Т. Естетичне виховання юнацтва в бібліотеці
 • Зайченко Н. Соціальна підтримка сімїпріоритетний напрямок діяльності бібліотек

Відео Документів Google


Євроатлантична інтеграція: український аспект. Методично-бібліографічні поради. (Київ-2007)

опубліковано 20 квіт. 2018 р., 03:18 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 20 квіт. 2018 р., 03:22 ]

У методично-бібліографічних рекомендаціях розглядаються питання співробітництва України і НАТО, пропонуються конкретні форми масової роботи на допомогу подоланню рецидивів “холодної” війни, стереотипного бачення Альянсу серед різних верств населення, зокрема, серед молоді, а також робиться спроба об’єктивно розібратися з військовими, безпековими, науковими проблемами, що виникають перед нашою країною на шляху до євроатлантичної інтеграції

Медіатека як структурний підрозділ бібліотеки. Концептуально-методичні поради щодо утворення.

опубліковано 20 квіт. 2018 р., 03:07 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 20 квіт. 2018 р., 03:22 ]

Сьогодні бібліотеки намагаються відповідати сучасним інформаційним потребам користувачів у отриманні освіти, професійному самовдосконаленні та культурному збагаченні і саме тому створюють структурні підрозділи, які за своїм обладнанням, ресурсним фондом, змістом роботи і сервісом мають відповідати цим вимогам. Одним із різновидів таких підрозділів є медіатеки.

WЕB-сайт бібліотеки для юнацтва: методичні поради

опубліковано 20 квіт. 2018 р., 02:52 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 20 квіт. 2018 р., 03:21 ]

Дані рекомендації орієнтовано, насамперед, на ті бібліотеки для юнацтва, що вже почали розробляти і розміщувати сайти в Інтернеті, рекламуючи та надаючи користувачам власні інформаційні ресурси та послуги.

1-4 of 4