Методичні рекомендації • Планування 2020: установка на успіх
  Опубліковано·10 груд. 2019 р., 04:59 Державна бібліотека України для юнацтва
Відображаються 1 - 1 із 13 записів. Переглянути більше »
 • Калейдоскоп знаменних дат на 2021 рік ООН проголосило:2019–2028 – Десятиліттям сімейних фермерських господарств;2021–2030 – Десятиліттям відновлення екосистем;2021–2030 – Міжнародним Десятиліттям науки про океанв інтересах сталого розвиткуЮНЕСКО проголосило:м. Тбілісі (Грузія) – Всесвітньою ...
  Опубліковано·22 вер. 2020 р., 06:40 Людмила Гелбутовская
Відображаються 1 - 1 із 12 записів. Переглянути більше »Функціонування бібліотек для юнацтва як методичних центрів в умовах децентралізації

опубліковано 7 лют. 2020 р., 05:07 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 7 лют. 2020 р., 05:09 ]


Юнацькі бібліотеки в європейському контексті : матеріали Школи керівника, 19-20 жовт. 2017 р., м. Київ

опубліковано 20 черв. 2018 р., 02:03 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 20 черв. 2018 р., 02:05 ]

Зміст
      • М. Максименко Робота бібліотек Полтавської області з молоддю в контексті євроінтеграційних процесів...3
      • О. Виноградова Організаційні засади впровадження УДК в роботу Державної бібліотеки України для юнацтва...15
      • Л. Гук Стратегічне мислення керівника на зламі парадигм...20
      • В. Лобзова Херсонська обласна бібліотека ім. Б. Лавреньова в сучасному форматі: професійні кроки, креативні проекти...26
      • М. Жарова «На варті добробуту громади»: реалізація нової візії розвитку Харківської обласної бібліотеки для юнацтва...32
      • Т. Пилипець Нові проекти, нові старти. #Бібліотека_на_Ринку_9...41
      • Г. Бомбушкар Бібліотека – центр інформування з євроінтеграції...44
      • О. Люблянська Промоція бібліотеки засобами вуличних акцій: чи варто?...49
      • Г. Сорока Юнацька бібліотека: від мрії до дії...54
      • Л. Мукосєєва Навчальна програма «Молодіжний працівник»:сьогодення та майбутнє...64
      • О. Дудок Одна команда – одна мета: складнощі, успіхі, секрети...68


Впровадження в роботу бібліотек України для юнацтва, молоді Цілей сталого розвитку

опубліковано 19 черв. 2018 р., 06:19 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 19 черв. 2018 р., 06:20 ]

У методичних матеріалах проаналізовано стратегічні напрями діяльності бібліотек для юнацтва в контексті реалізації
Цілей сталого розвитку ООН в Україні (2016-2030 рр.). Розкрито характерні особливості роботи юнацьких бібліотек із вирішення питань сталого розвитку українського суспільства, пов’язаних із бідністю та безробіттям, забезпеченням здорового способу життя громадян, сприянням підвищенню якості освіти, ґендерною рівністю, екологічною просвітою, формуванням відкритого та мирного суспільства.
У виданні акцентовано увагу на методичній діяльності бібліотек для юнацтва, молоді в контексті впровадження Цілей
сталого розвитку.
Рекомендовано бібліотечним фахівцям та тим, хто цікавиться питаннями вирішення актуальної соціальної проблематики в Україні.

ЗМІСТ
1. Реалізація Цілей сталого розвитку: можливості бібліотек для юнацтва, молоді 3
2. Роль бібліотек для юнацтва, молоді у подоланні проблем бідності та безробіття 7
3. Забезпечення здорового способу життя громадян та зниження національних і глобальних ризиків для здоров’я: бібліотечні аспекти 13
4. Супровід бібліотеками для юнацтва, молоді всеохоплюючої і якісної освіти 20
5. Розширення прав і можливостей жінок, створення умов для ґендерної рівності засобами бібліотечної діяльності 28
6. Екологічна освіта громадян у бібліотеках для юнацтва, молод 32
7. Внесок бібліотек для юнацтва, молоді у процес формування мирного та відкритого суспільства 36
8. Методична діяльність бібліотек для юнацтва, молоді в контексті впровадження Цілей сталого розвитку в Україні 43
Список використаних джерел 47

Участь у міжнародній програмі Come Write In

опубліковано 19 черв. 2018 р., 06:15 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 19 черв. 2018 р., 06:15 ]

Участь у міжнародній програмі Come Write In та письменницькому листопадовому марафоні NaNoWriMo:  рекомендації для українських бібліотек

ЗМІСТ

 • Загальні відомості про міжнародний листопадовий письменницький марафон NaNoWriMo, програму Come Write In!
 • та проект «Приходь та пиши!»...3
 • Правила участі в листопадовому марафоні NaNoWriMo...8
 • Сайт і форум NaNoWriMo...10
 • Корисні посилання для учасників NaNoWriMo...14
 • Регіональний представник NaNoWriMo...15
 • Досвід участі українських бібліотек у проекті «Приходь та пиши!»...16
 • Визначаємо формат участі бібліотеки у програмі Come Write In...22
 • Можливі заходи упродовж листопадового письменницького марафону NaNoWriMo...24
 • Як знайти волонтерів чи співорганізаторів заходів?...28
 • Інформування учасників NaNoWriMo про заходи у вашій бібліотеці...29
 • Звітність про участь у проекті «Приходь та пиши!»...30
 • Чек-лист: що зробити після завершення листопадового марафону...31

Мистецтво дарувати добро (5 грудня – Міжнародний день волонтерів) : методико-бібліогр. поради

опубліковано 19 черв. 2018 р., 06:10 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 19 черв. 2018 р., 06:10 ]

Видання присвячено такому тренду сучасного суспільного життя, як волонтерство. Матеріали розкривають причини популярності добровольчества, його переваги, а також можливості бібліотеки в організації бібліотечного волонтерства та популяризації цього суспільного руху за допомогою різних форм інформаційно-просвітницької роботи.

Залучення юнацтва до читання: традиційні та нові технології: методичні рекомендації

опубліковано 19 черв. 2018 р., 06:06 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 19 черв. 2018 р., 06:07 ]

У рекомендаціях теоретично обгрунтовано розглянуто різноманітні технології залучення молоді до читання у бібліотеках для юнацтва (молоді).
Рекомендовано фахівцям бібліотечної справи.

Етика: вчора, сьогодні, завтра : методико-бібліографічний посібник

опубліковано 19 черв. 2018 р., 06:01 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 19 черв. 2018 р., 06:02 ]

Пропонований посібник містить інформацію про історію виникнення етичних понять, роль етичних норм у сучасному суспільстві, формування морально-етичного імператива в третьому тисячолітті; художні твори, що висвітлюють тему моралі та моральні пошуки персонажів. Матеріал та інформаційні джерела згруповано в п’яти розділах: «Джерела виникнення етичних понять», «Окремі розділи етики», «Етика та етикет сьогодні», «Етичні прогнози на майбутнє», «Визнані художні твори етичного спрямування». У межах розділів та підрозділів матеріал подано в алфавітному порядку.

Корисним доповненням до видання слугуватимуть допоміжні матеріали, що розміщені в додатках: Короткий словник термінів, Вислови видатних людей про етику та мораль, Тематика заходів морально-етичного спрямування.

Посібник рекомендовано бібліотечним працівникам, викладачам навчальних закладів, учням, студентам, фахівцям з етики та читачам, які цікавляться даною тематикою.

ЗМІСТ

Передмова
1.Джерела виникнення етичних понять
2.Окремі розділи етики
 • Біоетика або етика життя
 • Комп’ютерна етика
 • Професійна етика
 • Юридична етика
 • Медична етика
 • Соціальна етика
 • Бізнес-етика
 • Етика вчинку
3.Етика та етикет сьогодні
4.Етичні прогнози на майбутнє
5.Визнані художні твори етичного спрямування
(із золотого фонду світової літератури).

Додатки :
1.Короткий словник термінів
2.Вислови видатних людей про етику та мораль
3. Заходи морально-етичного спрямування

Культура віртуального спілкування : методико-бібліографічні матеріали

опубліковано 19 черв. 2018 р., 05:41 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 19 черв. 2018 р., 05:42 ]

ЗМІСТ

1. Веб-спілкування, нетикет. Вступ...3
1.1. Епоха електронної комунікації...3
1.2. Нетикет. Сутність поняття. Категорії...6
1.3. Основні «заповіді» мережевої моралі...8
1.4. Нетикет. Інтелект-карта...12
1.5. Ресурси для поглибленого вивчення теми...12
2. Е-мейл-етикет...16
3. Нетикет 2.0, або Неписані правила поведінки в ресурсах другого вебу...20
3.1. Загальні правила поведінки в чатах та форумах...20
3.2. Кодекс вихованого блогера...23
3.3. Соціальні мережі...26
4. Комп’ютерний сленг. Leet. Смайли...30
5. Безпека в Інтернеті...35
6. Формування мережевої культури бібліотечними засобами...43
Додаток 1. Деякі підказки про нетикет...47
Додаток 2. Сімейний контракт з метою підтримання безпеки в Інтернеті...48
Додаток 3. Комп’ютерний сленг...51
Додаток 4. Як розшифрувати Leet speak...55
Додаток 5. Словник термінів....57
Інформаційні джерела, використані під час укладання словника...62
Використані інформаційні ресурси....................................62

Доля мови – доля народу : методико-бібліографічні матеріали

опубліковано 19 черв. 2018 р., 05:04 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 19 черв. 2018 р., 05:06 ]

Матеріал «Доля мови – доля народу» містить інформаційні джерела з історії української мови, її розвитку, набуття нею державного статусу. Особливу увагу приділено питанням вивчення рідної мови, зв’язку мови та етнокультури, а також матеріалам з Інтернету.

Посібник складається з шести розділів:
1. «Народ, що не знає своєї мови, своєї історії, є народ сліпців».
2. Мова – державності основа.
3. «Як парость виноградної лози плекайте мову».
4. Живеш в Україні – знай її мову.
5. «Своєї мови рідної і свого звичаю вірним серцем держіться».
6. «Рідна мово моя кольорова!».
7. Українська мова в Інтернеті.

У межах розділів джерела розміщено за алфавітом, частково анотовано.

Цікавий матеріал подано у додатках, де читач знайде словник типових помилок у слововживанні; вислови видатних людей про мову; зразки сценаріїв молодіжних дозвіллєвих заходів, присвячених українській мові.

Видання буде корисним бібліотечним працівникам, вчителям, викладачам вузів, учням, студентам та всім читачам, які цікавляться даною темою.

Укладач не претендує на вичерпність інформації.

Толерантність у молодіжному середовищі: методико-бібліографічні матеріали

опубліковано 19 черв. 2018 р., 04:05 Державна бібліотека України для юнацтва   [ оновлено 19 черв. 2018 р., 04:06 ]

ЗМІСТ

1. Толерантність, або ...що поєднує усіх і дає право на індивідуальність

1.1. Сутність поняття “толерантність”
1.2. Толерантність, інтолерантність, толерантна поведінка,толерантна особистість
1.3.Толерантність по-українськи
1.4. Рекомендовані ресурси для поглибленого вивчення теми

2. Діяльність бібліотеки щодо формування толерантності у молодіжному середовищі. Характеристика основних напрямків роботи

2.1 Бібліотека – територія толерантності
2.2 Поширення правових знань 
2.3 Орієнтація людини на вивчення себе.
2.4 Поширення інформації, що сприяє пізнанню власної культурної спадщини
2.5 Інформування молоді про культури інших народів, про інші світи, світогляди
2.6 Організація міжнаціонального спілкування молоді
2.7 Поширення інформації, що сприяє врегулюванню конфліктів між представниками різних соціальних груп усередині країни

3. Ефективне спілкування з підлітками та молоддю, або Як зробити так, щоб підлітки Вас почули і зрозуміли

4. Навчання бібліотекарів поширенню ідей толерантності у молодіжному середовищі

Додаток 1. Поширення ідей толерантності у бібліотеках, що працюють з молоддю
Додаток 2. Бібліотеки для юнацтва, посилання на які містяться у переліку масових заходів

1-10 of 14