Науково-методична робота


http://4uth.gov.ua/library_science/publishing/40_years.docx
ББК 76.17(4Укр)я1 
Д36 

Державна бібліотека України для юнацтва: роки творчої праці (1975 – 2015) : бібліогр. покажч. / [уклад. С. Настенко ; ред. В. Кучерява] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. [б.в.], 2015. – 74 с. 
Завантажити

Бібліографічний покажчик «Державна бібліотека України для юнацтва: роки творчої праці (1975 – 2015)» присвячений 40-річчю бібліотеки. У ньому висвітлена видавнича діяльність бібліотеки майже за весь період її існування. Матеріал викладений у хронологічному порядку, а в межах років – за алфавітом. 

Розрахований на бібліотечних працівників, студентів вищих навчальних закладів культури та тих, хто цікавиться бібліотечною справою.