Науково-методична робота


Пріоритетні напрями роботи методичної служби

Забезпечення процесу інноваційного оновлення мережі бібліотек України для юнацтва, методична допомога в постійному вдосконаленню бібліотечних форм обслуговування користувачів, визначенню пріоритетних послуг, що надають бібліотеки для юнацтва, вивченню інформаційних запитів користувачів та можливостей їх задоволення.

Методичне забезпечення функціонування бібліотек для юнацтва здійснюватиметься шляхом участі в розробці нормативно-правових документів в т. ч. для бібліотек, що обслуговують юнацтво; аналітико-прогностичної діяльності; координації зв’язків та співпраці в мережі юнацьких бібліотек; моніторингу інноваційної діяльності бібліотек для юнацтва та молоді; сприяння професійному розвитку бібліотечних кадрів, що працюють з юнацтвом; проведення соціологічних досліджень; розробки методичних матеріалів.

http://4uth.gov.ua/library_science/publishing/40_years.docx
ББК 76.17(4Укр)я1 
Д36 

Державна бібліотека України для юнацтва: роки творчої праці (1975 – 2015) : бібліогр. покажч. / [уклад. С. Настенко ; ред. В. Кучерява] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. [б.в.], 2015. – 74 с. 
Завантажити

Бібліографічний покажчик «Державна бібліотека України для юнацтва: роки творчої праці (1975 – 2015)» присвячений 40-річчю бібліотеки. У ньому висвітлена видавнича діяльність бібліотеки майже за весь період її існування. Матеріал викладений у хронологічному порядку, а в межах років – за алфавітом. 

Розрахований на бібліотечних працівників, студентів вищих навчальних закладів культури та тих, хто цікавиться бібліотечною справою.