Культура віртуального спілкування: метод.-бібліогр. матеріали

опубліковано 10 лист. 2011 р., 06:52 Людмила Виноградова   [ оновлено 22 груд. 2011 р., 00:30 ]


Культура віртуального спілкування [Електронний ресурс] : метод.-бібліогр. матеріали / [уклад. : Є. Кулик, О. Бартош ; ред. : В. Кучерява, С. Чачко ; консультант Т. Якушко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – Електрон. текст. данні (1 файл : 1,28 Мб). – К., 2010. - Режим доступу: http://www.4uth.gov.ua/library_science/methodical/netiquette.doc, вільний. – Назва з екрану. - Текст на екрані укр. мовою . - Електрон. версія друк. вид. - Перевірено: 25.05.2011.
Comments