Головна‎ > ‎

СловникАвтоматизована інформаційно-пошукова система — пошукова система, створена на базі електронно-обчислювальної техніки, призначена для автоматизованого пошуку в електронному каталозі

Автореферат дисертації — наукове видання у вигляді брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня

Альманах — збірка, що містить літературно-художніх та (або) науково-популярні твори, об'єднані за певною ознакою (тема, час написання і т.д.)

Бібліоман – людина, яка має надмірну пристрасть до книг, до збирання їх. Може купити її.

Бібліоманія – надмірне захоплення збирання книг; взагалі пристрасть до книг.

Бібліоме́трія — використання математичних та статистичних методів вивчення потоків наукових документів (книг, періодичних видань, та ін.) з метою виявлення тенденцій розвитку предметних галузей, особливостей авторства і взаємного впливу публікацій.

Бібліометричні зв'язки, такі як цитування, взаємне цитування і взаємні посилання, авторське співцитування і колективне авторство, забезпечують документне підтвердження комунікацій у межах наукових галузей і між ними.

Внестаціонарное обслуговування — обслуговування читачів за межами бібліотеки з використанням пересувних бібліотечних пунктів, що забезпечують наближення книги до місця роботи, навчання. Тобто, якщо у вашому закладі немає бібліотеки, а вам необхідна література за профілем вашої роботи або просто хочеться почитати для душі, то можете скористатися послугами пересувної бібліотеки.

Імпакт фактор – числовий покажчик важливості наукового журналу.

Індекс хірша – кількісна характеристика вченого, яка основана на кількості його публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Індекс цитувань – повна кількість посилань на роботи, де вчений фігурує  у якості автора чи співавтора.

Індивідуальне інформування — інформування користувача бібліотеки відповідно до його потреб

Інформаційно-пошуковий тезаурус (ІПТ) — автоматизований словник, призначений для пошуку слів за смисловим змістом

Масове інформування — інформування широкого кола споживачів інформації щодо соціально значущих тем

Монографія — науково або науково-популярне книжкове видання повного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи кільком авторам

Пагінація — порядкова нумерація сторінок, стовпців, таблиць, ілюстрацій, відрізків тексту документа цифрами (арабськими або римськими), іноді літерами

Фактографічна база даних — інформаційно-пошукова система, призначена для пошуку фактів чи відомостей про них

Термины

Электронный проект – упорядоченная коллекция разнородных электронных документов, снабженная средствами навигации и поиска, в т.ч. интернет- выставка, электронный каталог, электронная библиотека и т.п.

Интернет-выставка архивных документов, виртуальная выставка архивных документов – публичный показ архивных документов, коллекций документов и других архивных материалов и литературы в сети Интернет.

Сайт (от англ. website: web – «паутина, сеть» и site – «место», буквально «место, сегмент, часть в сети») – совокупность электронных документов (файлов) частного лица или организации в компьютерной сети, объединённых под одним адресом (доменным именем или IP- адресом).

Баннер (англ. banner – флаг, транспарант) – графическое изображение рекламного характера, аналогичное рекламному модулю в прессе. Может быть как статичным изображением или даже текстом, так и содержать анимированные элементы (вплоть до видео и интерактивных объектов). Содержит гиперссылку на сайт рекламодателя или страницу с дополнительной информацией.

Гипертекст – термин, введённый Тедом Нельсоном в 1965 г. для обозначения «текста ветвящегося или выполняющего действия по запросу». Обычно гипертекст представляется набором текстов, содержащих узлы перехода между ними, которые позволяют избирать читаемые сведения или последовательность чтения. Ярко выраженным примером гипертекста служат веб-страницы – документы HTML (язык разметки гипертекста), размещённые в Сети. В компьютерной терминологии, гипертекст – текст, сформированный с помощью языка разметки, потенциально содержащий в себе гиперссылки.

Гиперссылка (англ. hyperlink) – часть гипертекстового документа, ссылающаяся на другой элемент (команда, текст, заголовок, примечание, изображение) в самом документе, на другой объект (файл, каталог, приложение), расположенный на локальном диске или в компьютерной сети, либо на элементы этого объекта. Может быть добавлена к любому элементу гипертекстового документа и обычно выделяется графически.

Контент – информационно значимое наполнение сайта – тексты, графика, мультимедиа; существенными параметрами контента являются его объем, актуальность и релевантность.

Навигация сайта, интернет-выставки – набор кнопок и/или других управляющих элементов, обеспечивающих взаимодействие пользователя с контентом сайта.

Продвижение сайта – это комплекс мер по обеспечению роста посещаемости сайта посетителями.

http://archives.ru/documents/rekomend_internet-vystavka.shtml


Відображається 0 елементів
ПоняттяПоясненняРекомендаційний список літератури
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
ПоняттяПоясненняРекомендаційний список літератури
Відображається 0 елементів
Comments